Kategorie
Bez kategorii

Wystawa „Mniejszość Niemiecka ma wartość” w muzeum

Wystawa zawiera 18 plansz, na które składają się zdjęcia zeszłorocznych bohaterów kampanii, jak i 6 nowych nazwisk w tegorocznej edycji. Oprócz tego zobaczyć można 6 plansz z informacją o działalności TSKN. Wystawa dostępna jest dla zwiedzających w godzinach funkcjonowania muzeum. Wystawa zostanie ponadto pokazana w miastach powiatowych, gdzie zamieszkuje mniejszość niemiecka.

– „Mniejszość to bogactwo” ten slogan często towarzyszy dyskusjom na temat mniejszości, ale codzienność w kraju, w którym przyznawanie się do swych niemieckich korzeni było w całym okresie komunizmu zakazane, oczywistością nie jest. Można zaobserwować, że świadomość tego, kim jest mniejszość, co ją wyróżnia w społeczeństwie polskim, w tym również wśród mieszkańców województwa opolskiego, pozostaje na odczuwalnie niskim poziomie. Tak zrodził się pomysł na wyjątkową kampanię, która przybliżając ciekawe postacie ze środowiska mniejszości niemieckiej, pokazuje, że bycie częścią społeczności mniejszości narodowej jest czymś wyjątkowym – informuje TSKN.

Główni bohaterowie kampanii to osoby działające w ramach struktur mniejszości niemieckiej. Towarzyszą im hasła/wartości ważne dla każdej społeczności lokalnej: „Kultura ma wartość”, „Społeczeństwo ma wartość”, „Język ma wartość”, „Wiara ma wartość”, „Tradycja ma wartość”, „Wspólnota ma wartość”. Te i inne wspólne wartości są podstawą wielu dobrych działań, inicjatyw i cementują wielowiekowe współistnienie naszych społeczności.

W roku 2020 w ramach kampanii „Mniejszość Niemiecka ma wartość” wydana zostanie ponadto publikacja naukowa pt. „Mniejszość Niemiecka w województwie opolskim jako wartość dodana” autorstwa dr Magdaleny Lemańczyk i dr. Mariusza Baranowskiego, zawierająca wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych wśród członków TSKN w roku 2019. Wraz z wydaniem publikacji planowana jest konferencja naukowa. Podobnie jak w roku ubiegłym również w tym roku ukażą się w mediach społecznościowych filmy z bohaterami kampanii.